Wie mogen opsporingswerkzaamheden uitvoeren?

Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten wordt uitsluitend verricht door een bedrijf dat voor de te verrichten arbeid in het bezit is van een certificaat opsporen ontplofbare oorlogsresten dat is afgegeven door Onze Minister of een door hem aangewezen certificerende instelling. (Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 4.10, lid 5)