Wat is deelgebied A van het CS-OOO?

Deelgebied A (opsporen) omvat alles in het CS-OOO met uitzondering van de civieltechnische ondersteuning.