Wat is een VTVS?

VTVS staat voor Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie. Dit betreft een speciale container die speciaal is gebouwd voor het tijdelijk opslaan van aangetroffen explosieven. Bij de afronding van de werkzaamheden of wanneer het maximum toelaatbare hoeveelheid springstof is bereikt wordt de EODD gevraagd de aangetroffen explosieven te vernietigen. Een VTVS hoeft pas te worden aangevoerd wanneer er daadwerkelijk explosieven zijn aangetroffen.