Wat is een vooronderzoek?

Een vooronderzoek is een onderzoek dat tot doel heeft om te beoordelen of er indicaties zijn dat binnen het onderzoeksgebied ontplofbare oorlogsresten (explosieven) aanwezig zijn, en zo ja, om het verdachte gebied in horizontale en verticale dimensie af te bakenen. Het vooronderzoek bestaat uit zowel het inventariseren als beoordelen (analyseren) van bronnenmateriaal. Het eindresultaat is een rapportage en een bijbehorende bodembelastingkaart.