Wanneer dient er een vooronderzoek te worden uitgevoerd?

Het opstellen van een vooronderzoek is geen verplichting, omdat deze ontbreekt in de CS-OOO, en mag in principe door een ieder worden uitgevoerd. Om toch een gedegen en kwalitatief hoog onderzoek uit te kunnen laten voeren heeft de branche een vrijwillig certificaat bedacht, het CS-VROO. Diverse bedrijven binnen de branche zijn CS-VROO gecertificeerd.

Het nadeel van het niet opstellen van een vooronderzoek is dat men dan uit moet gaan van een worst case scenario. Het onderzoeksgebied wordt in dergelijk geval als verdacht aangemerkt op alle soorten munitieartikelen die kunnen voorkomen. Dat houdt in dat de kosten voor de detectie en voornamelijk de benaderwerkzaamheden (mogelijk) relatief hoog kunnen zijn tegenover de kosten voor het opstellen van een vooronderzoek. Daarnaast kan een vooronderzoek ook bepalen of er binnen een onderzoeksgebied de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (explosieven) nihil is.