Wie mag een risicoanalyse uitvoeren?

Voor het opstellen van een PRA worden geen eisen gesteld. Iedereen mag een PRA opstellen. Binnenkort wordt een  vrijwillig certificaat C (als onderdeel van de WSCS-OCE) geïntroduceerd die het opstellen van vooronderzoeken en PRA’s vastgelegd. Echter, het hebben van het certificaat voor het opstellen van vooronderzoeken en PRA’s is niet verplicht.