Is een vooronderzoek cf. de BRL-OCE of WSCS-OCE een geldig vooronderzoek?

Het verschil tussen de BRL-OCE en WSCS-OCE is dat er een aantal bronnen zijn die bij het BRL-OCE vooronderzoek mogelijk niet zijn geraadpleegd. Daarnaast is de techniek en kennis voor het opstellen van vooronderzoek in de afgelopen jaren, sinds de invoering van het WSCS-OCE in 2012, aanzienlijk verbeterd. Sinds november 2020 is het WSCS-OCE komen te vervallen en vervangen door het CS-OOO. Het vooronderzoek is niet meer in deze regelgeving opgenomen. Als gevolg hiervan is door de branche een vrijwillig certificatieschema opgesteld, het CS-VROO. De CS-VROO verschilt op enkele punten van het WSCS-OCE. Een upgrade van het WSCS-OCE naar de CS-VROO kan leiden tot andere conclusies. Echter, een upgrade naar het CS-VROO kan niet worden verplicht, aangezien het CS-VROO een vrijwillig certificaat is.