Waaruit bestaat een quickscan?

Een quickscan heeft geen vaste bronnenlijst waaruit moet worden geput. Elk bedrijf zal dus op een andere manier een quickscan opstellen met verschillende soorten bronnen. Veelal zal gebruik worden gemaakt van feiten die al reeds in een bedrijfsarchief aanwezig zijn en bronnen worden geraadpleegd die via internet te bereiken zijn. Een quickscan voldoet veelal niet aan het CS-VROO of de vroegere WSCS-OCE.