Mogen aangetroffen ontplofbare oorlogsresten anders worden veilig gesteld dan in een VTVS?

Niet alle explosieven die worden aangetroffen mogen worden getransporteerd. Dat wil zeggen dat de explosieven na het aantreffen niet mogen worden beroerd. Deze zullen dus ter plaatse van de vindplaats moeten worden veilig gesteld. Ook kan een senior OCE deskundige ervoor kiezen om bij een kleine vondst het veilig stellen op een verantwoorde andere wijze uit te voeren dan het aanvoeren van een VTVS.