Waaraan moet een quickscan ten minste voldoen om geldig te zijn?

Een quickscan heeft geen vaste bronnenlijst waaruit moet worden geput. Elk bedrijf zal dus op een andere manier een quickscan opstellen met verschillende soorten bronnen. Een quickscan heeft dus niet dezelfde “geldigheid” als een vooronderzoek dat conform de WSCS-OCE of CS-VROO is uitgevoerd.