Hebben de soorten ontplofbare oorlogsresten waarop het onderzoeksgebied verdacht is verklaard invloed op de manier waarop detectiewerkzaamheden worden uitgevoerd?

De soorten explosieven die kunnen worden aangetroffen kunnen invloed hebben op de wijze van detecteren. De praktijk laat zien dat de locatie specifieke omstandigheden vaker invloed hebben op de wijze van detecteren.. Het uitvoeren van een detectie gebeurd vaak met een magnetometer. Een magnetometer meet de afwijking van het aardmagnetisch veld tot een diepte van ongeveer 4,5 meter -mv. Alle objecten die waargenomen worden zouden in principe potentieel een explosief kunnen zijn. Maar wanneer bijvoorbeeld alleen naar afwerpmunitie wordt gezocht, dan worden alleen de objecten met een grote afwijking benaderd.