Vallen proefgaten en/of proefsleuven ook onder begeleiding zoals vermeldt stond in hoofdstuk 6.7 van de WSCS-OCE?

Nee. Bij het controleren van proefgaten en/of proefsleuven gaat het niet meer om boorpunt-, sondeer- en peilbuislocaties. Proefgaten kleiner dan 1 m2 kunnen in een verkort projectplan worden opgenomen als boorpunt. Echter gaat dit niet op voor proefsleuven. Hiervoor dient een standaard projectplan te worden opgesteld, omdat hier voor een groter gebied oppervlaktedetectie wordt uitgevoerd.