Door wie dient een projectplan te worden ondertekend?

Het projectplan dient te worden ondertekend door een senior OCE deskundige, de opdrachtgever en het Bevoegd Gezag (of gemandateerd persoon) van de gemeente waarbinnen de werkzaamheden plaats gaan vinden.