Wanneer moeten aanpassingen weer worden goedgekeurd door het Bevoegd Gezag?

Indien de wijziging van de werkzaamheden invloed heeft op de veiligheid van derden, dan dient het projectplan opnieuw door het Bevoegd Gezag te worden ondertekend. Bij overige wijzigingen is een aantekening in het projectplan door de senior OCE deskundige ter plaatse voldoende.