Welke deelgebieden zijn er en wat is een deelgebied?

Het CS-OOO kent momenteel twee deelgebieden, namelijk deelgebied A (opsporing) en deelgebied B (civieltechnische ondersteuning).

Op grond van artikel 4.10 van het Arbobesluit geldt een certificatieplicht voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten (explosieven).

Deelgebied A (opsporen) omvat alles in het CS-OOO met uitzondering van de civieltechnische ondersteuning.

Deelgebied B (civieltechnische ondersteuning) omvat alles in het CS-OOO, met uitzondering van de ontheffing Wet Wapens en Munitie, detectie- en meetapparatuur, detectieonderzoek, lokaliseren, identificeren, veilig stellen ontplofbare oorlogsresten, overdracht aangetroffen oorlogsresten en oplevering.