Wie mag een vooronderzoek uitvoeren?

Iedereen mag een vooronderzoek uitvoeren. Echter is in de markt een stijgende lijn te zien dat alleen (CS-OOO of CS-VROO) gecertificeerde bedrijven worden gevraagd om vooronderzoeken uit te voeren of dat een vooronderzoek moet worden opgesteld conform de CS-VROO. Reden hiervoor is dat de kwaliteit van het vooronderzoek is gewaarborgd middels het vrijwillig certificaat CS-VROO.