Wie mag een quickscan uitvoeren?

Iedereen mag een quickscan uitvoeren.