Wat is een projectplan?

Het projectplan omschrijft de werkwijze die noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden en wordt gebruikt door de werknemers in het veld. Voor het uitvoeren van computerondersteunde/non-realtime detectie behoeft het projectplan alleen ter kennisgeving aan de gemeente te worden verzonden. Indien de werkzaamheden analoge/realtime detectie en/of benaderwerkzaamheden omvatten, dan dient het bevoegd gezag het projectplan te hebben ondertekend.