Moet ik als opdrachtgever een extra verzekering afsluiten?

De mogelijkheid bestaat om naast de standaard verzekering van het opsporingsbedrijf een aanvullende verzekering af te sluiten. De verzekeringen van de opsporingsbedrijven zijn veelal gebaseerd op een maximum bedrag en een aantal gebeurtenissen per jaar, waardoor (afhankelijk van de onderzoekslocatie en mogelijk aan te treffen explosieven) de uit te keren premie bij een gebeurtenis te laag kan zijn in vergelijk met mogelijk te beschadigen belendingen.