Wat is het nut van een vooronderzoek zonder risicoanalyse of pragmatisch opsporingsanalyse?

Het nut van een vooronderzoek is om te weten of er binnen een onderzoekslocatie aanleiding is om een gebied verdacht te verklaren op de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven en tot welke diepte deze explosieven kunnen voorkomen. Het is niet altijd noodzakelijk (en zeker geen verplichting) om na een vooronderzoek een PRA of POA op te stellen. Wanneer bijvoorbeeld door middel van een vergelijk tussen de situatie tijdens WOII en de huidige situatie kan worden bepaald dat er geen veranderingen hebben plaats gevonden, heeft het opstellen van een PRA of POA geen meerwaarde.