Wat is een (contra-)indicatie?

Een indicatie betekent dat er een feit bekend is van een oorlogshandeling die leidt tot het afbakenen van een verdacht gebied binnen een onderzoekslocatie.

Een contra-indicatie betekent dat er een feit bekend is van een (naoorlogse) handeling die ervoor zorgt dat een gebied niet meer verdacht is of dat de diepte waarop de explosieven kunnen voorkomen beperkter is dan ten opzichte van het originele maaiveld (in verband met een naoorlogse afgraving bijvoorbeeld).