Wat is GIS?

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem en wordt gebruikt om de gegevens die in de archieven worden gevonden te verwerken op een geografisch systeem. Hierdoor wordt op een kaart duidelijk waar er tijdens de Tweede Wereldoorlog oorlogshandelingen hebben plaats gevonden. Naar aanleiding van deze feiten en de afbakeningstabel uit de WSCS-OCE wordt de afbakening van de verdachte gebieden bepaald.

Relevante gegevens worden toegevoegd in een projectgebonden GIS omgeving. Deze gegevens bestaan  gegevens uit archieven, literatuur, kaarten en historische luchtfoto’s. De gegevens die specifieke informatie bevatten worden gedigitaliseerd waarna deze gegevens nader geanalyseerd worden. Deze analyse resulteert uiteindelijk tot een CE bodembelastingkaart.

Alle gegevens worden verwerkt in het Rijksdriehoek coördinatenstelsel, waardoor de exacte locatie van een historisch feit is te herleiden. Deze gegevens worden eenmalig ingevoerd en dragen bij tot de vorming van een digitaal historisch archief en zijn, ten alle tijden, beschikbaar voor toekomstige analyses. De verwerking in GIS staat garant voor de realisatie van een reële afbakening van CE verdacht gebied.