Wanneer, vanaf hoe diep en tot welke diepte moet ik dieptedetectie uitvoeren?

Dieptedetectie dient te worden uitgevoerd wanneer uit het vooronderzoek blijkt dat de onderzoekslocatie verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van afwerpmunitie en wanneer deze afwerpmunitie op een grotere diepte dan 4,5 meter -mv kan voorkomen. Tot een diepte van 4,5 meter kan worden voldaan met oppervlaktedetectie. Mocht uit sondeergegevens blijken dat de mogelijk aanwezige afwerpmunitie dieper kan liggen dan 4,5 meter -mv, dan dient er ook dieptedetectie te worden uitgevoerd.

De maximale onderzoeksdiepte is geheel afhankelijk van de bodemopbouw en de te verwachten afwerpmunitie. In het oosten van Nederland is op geringe diepte meer zandgrond, waardoor de kans op grotere indringing gering is.