Is een vooronderzoek verplicht om uit te voeren?

Het opstellen van een vooronderzoek is geen verplichting. Het nadeel van het niet opstellen van een vooronderzoek is dat men dan uit moet gaan van een worst-case scenario. Het onderzoeksgebied wordt in dergelijk geval als verdacht aangemerkt op alle soorten munitieartikelen die kunnen voorkomen. Dat houdt in dat de kosten voor de detectie en voornamelijk de benaderwerkzaamheden relatief hoog kunnen zijn tegenover de kosten voor het opstellen van een vooronderzoek. Daarnaast kan een vooronderzoek ook bepalen of er binnen een onderzoeksgebied de aanwezigheid van conventionele explosieven nihil is.