Waaraan moet een risicoanalyse ten minste voldoen om geldig te zijn?

Conform het vrijwillige certificaat C dient in een PRA tenminste te zijn beschreven:

  • Het vaststellen van het projectgebied
  • De analyse van het uitgevoerde vooronderzoek
  • Het vaststellen van locatie specifieke omstandigheden
  • Identificatie van het toekomstig gebruik
  • De invloed-, gevaar- en uitwerkingsfactoren van de mogelijk aan te treffen conventionele explosieven
  • Een scenariostudie
  • Een CE bodembelastingkaart met onderscheidt per scenario