Wat mag niet worden uitgevoerd tijdens het begeleiden van boringen, sonderingen en het plaatsen van peilbuizen?

Tijdens het begeleiden van boringen, sonderingen en het plaatsen van peilbuizen mag niet worden uitgevoerd:

  • benaderwerkzaamheden
  • een computerondersteunde/non-realtime detectie
  • een analoge/realtime detectie groter dan ca. 1 m2, overeenkomend met 1 boring, sondering of peilbuis.