Wat is een pragmatisch opsporingsadvies (POA)?

In een POA wordt met behulp van de resultaten uit het vooronderzoek, oud en huidig kaartmateriaal/foto’s een vertaalslag gemaakt van (historische) feiten naar de huidige situatie waarin alle relevante naoorlogse veranderingen in kaart worden gebracht. Het uiteindelijke doel is een verkorte rapportage met (indien de conclusie dit wenst) bodembelastingkaart. Verdachte gebieden worden indien mogelijk aan de hand van contra-indicaties verkleind ten opzichte van de resultaten uit het vooronderzoek en de opsporingsmethode wordt op pragmatische manier omschreven, zodat de civieltechnische werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.