Welke gegevens zijn er nodig voor een risicoanalyse?

Voor het opstellen van een PRA zijn vanuit de opdrachtgever het vooronderzoek conform WSCS-OCE noodzakelijk, waarbij de verdachte gebieden als shp-bestand (GIS) worden aangeleverd. Naast de gegevens uit het vooronderzoek dienen ook de toekomstige werkzaamheden en de wijze van uitvoering bekend te zijn. Dit om te kunnen bepalen of de werkmethode invloed gaat hebben op de mogelijk aanwezige explosieven. De toekomstige werkzaamheden dienen digitaal te worden aangeleverd als dwg, dxf of shp-bestand. Bij de gegevens van de toekomstige werkzaamheden zijn voornamelijk de dwarsprofielen met hoogten ten opzichte van NAP van belang.