Waaruit bestaat de CS-OOO?

In het CS-OOO zijn de volgende proceseisen opgenomen:

  • Opsporingsproces
  • Deelgebieden voor certificatie
  • Deskundigheid van personeel
  • Technische eisen (bijlagen bij het CS-OOO)
  • Eisen aan de bedrijfsorganisatie