Mag ik een quickscan voor de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten uit laten voeren?

Uiteraard staat u vrij een quickscan uit te voeren. Het bedrijf dat de quickscan uitvoert tracht met zo min mogelijk bronnen te achterhalen of er een kans bestaat of in uw onderzoekslocatie ontplofbare oorlogsresten (explosieven) kunnen worden aangetroffen. De bronnen die voor een quickscan worden geraadpleegd betreffen mogelijk niet alle bronnen die verplicht worden gesteld door de CS-OOO. De conclusie uit een quickscan is dus te aller tijde dat er een vooronderzoek conform CS-OOO uitgevoerd moet worden. Indien bij een quickscan gebruik kan worden gemaakt van bestaande vooronderzoeken (uitgevoerd conform de WSCS-OCE of CS-VROO) of processen-verbaal van oplevering, dan zou daarmee een andere conclusie worden getrokken.