Is een quickscan voldoende om een verdacht gebied te bepalen?

Nee. Het bedrijf dat de quickscan uitvoert zal met zo min mogelijk bronnen trachten te achterhalen of er een kans bestaat of in uw onderzoekslocatie explosieven kunnen worden aangetroffen. De bronnen die voor een quickscan worden geraadpleegd betreffen niet alle bronnen die verplicht worden gesteld door de WSCS-OCE of CS-VROO. De conclusie uit een quickscan zal dus te aller tijde zijn dat er een vooronderzoek conform CS-VROO uitgevoerd moet worden.