Kan er een onderzoek plaatsvinden zonder een projectplan?

Nee. Het is verplicht om voor opsporingswerkzaamheden een projectplan te hebben. Voor het uitvoeren van computerondersteunde/non-realtime detectie behoeft het projectplan alleen ter kennisgeving aan de gemeente te worden verzonden. Indien de werkzaamheden analoge/realtime detectie en/of benaderwerkzaamheden omvatten, dan dient het bevoegd gezag het projectplan te hebben ondertekend.