Wat is de WSCS-OCE?

WSCS-OCE staat voor WerkveldSpecifiek CertificatieSchema voor het SysteemCertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) en bevat de proceseisen voor vooronderzoek en opsporing van conventionele explosieven (CE). Het WSCS-OCE is op 13 november 2020 vervangen door het CS-OOO.

De belangrijkste wijzigingen in de CS-OOO ten opzichte van de WSCS-OCE zijn:

  • Het vooronderzoek maakt geen deel meer uit van de CS-OOO. Hiervoor is binnen de branche een vrijwillig certificatieschema in het leven geroepen: het CS-VROO
  • Begeleiding van boringen en sonderingen, zoals omschreven in hoofdstuk 6.7 van het WSCS-OCE is niet meer opgenomen in het CS-OOO
  • Projectplannen hoeven niet meer door het Bevoegd Gezag van een gemeente te worden ondertekend. Binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is hierop gereageerd. De bij de VEO (Branchevereniging Vereniging Explosieven Opsporing) aangesloten bedrijven hebben een mandaat ondertekent, waarbij zij zichzelf verplichten het projectplan bij de VNG aangesloten gemeenten door het Bevoegd Gezag te laten ondertekenen.
  • het is niet nodig om een beveiligde graafmachine bij benaderwerkzaamheden in te zetten. Uitzondering hierbij is het laagsgewijs ontgraven van verstoord gebied. Hierbij moet een beveiligde graafmachine worden ingezet. Bij het uitvoeren van benaderwerkzaamheden moet wel de veiligheid garant staan.