Wanneer heeft een risicoanalyse zin om uit te laten voeren?

Het uitvoeren van een PRA heeft alleen nut wanneer er naoorlogs veranderingen hebben plaats gevonden die van invloed (kunnen) zijn op de verdachte gebieden binnen de ontgravingscontouren van uw toekomstige werkzaamheden. Denk bij naoorlogse veranderingen aan ophogingen, ontgravingen en de aanleg van infrastructuur.