Moet de politie worden gewaarschuwd bij het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten?

Bij het aantreffen van explosieven tijdens opsporingswerkzaamheden hoeft het opsporingsbedrijf de politie niet in te lichten, mits dit vooraf als verplichting is ingesteld door het Bevoegd gezag van de gemeente waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden. Bij het aantreffen van explosieven zorgt het opsporingsbedrijf ervoor dat de explosieven worden veilig gesteld totdat de EODD wordt ingeschakeld om ze te komen vernietigen. Bij het vernietigen van de explosieven dient wel de politie te worden ingeschakeld t.b.v. de openbare orde en veiligheid in de directe omgeving van de vernietiging. Dit wordt verzorgd door het opsporingsbedrijf.