Wat is laagsgewijs ontgraven?

Het laagsgewijs ontgraven is een cyclus dat bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • het detecteren van de bovenlaag met een metaaldetector
  • het handmatig benaderen van de grote objecten in de bovenlaag van ca. 20 à 30 cm
  • het afschrapen van de bovenlaag van 20 à 30 cm door middel van een beveiligde graafmachine
  • het onderzoeken van het ontgraven residu

Bovengenoemde stappen worden herhaald totdat de benodigde diepte is bereikt of totdat het verstoorde gebied is verwijderd en er een normale detectie kan worden uitgevoerd.