Wat is deelgebied B van het CS-OOO?

Deelgebied B (civieltechnische ondersteuning) omvat alles in het CS-OOO, met uitzondering van de ontheffing Wet Wapens en Munitie, detectie- en meetapparatuur, detectieonderzoek, lokaliseren, identificeren, veilig stellen ontplofbare oorlogsresten, overdracht aangetroffen oorlogsresten en oplevering.