Wat zijn de verstorende factoren tijdens detectie?

Verstorende factoren kunnen zowel bovengrondse en ondergrondse obstakels zijn, alsmede obstakels die op het maaiveld liggen. Obstakels die daarnaast ijzerhoudend zijn, veroorzaken een extra verstoring op de meetapparatuur/meetdata. Denk aan verstorende factoren aan o.a.:

 • bomen
 • begroeiing
 • belendingen
 • gedempte sloten
 • puinpaden
 • gesloopte panden
 • gebakken klinkers
 • ijzerhoudende ondergrondse obstakels zoals kabels/leidingen
 • ijzerhoudende bovengrondse obstakels zoals lantaarnpalen
 • menggranulaat
 • gewapend beton
 • etc