Moet er bij aantreffen van ontplofbare oorlogsresten een VTVS worden aangevoerd?

Niet alle explosieven die worden aangetroffen mogen worden getransporteerd. Dat wil zeggen dat de explosieven na het aantreffen niet mogen worden beroerd. Deze zullen dus ter plaatse van de vindplaats moeten worden veiliggesteld. Ook kan een senior OCE deskundige ervoor kiezen om bij een kleine vondst het veilig stellen op een verantwoorde andere wijze uit te voeren waardoor de aanvoer van een VTVS niet noodzakelijk is.