Wat is een bodembelastingkaart?

Een CE bodembelastingkaart bevat de verdachte gebieden die zijn bepaald aan de hand van de aangetroffen en geanalyseerde feiten uit het vooronderzoek. De verdachte gebieden zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen munitie, mits deze binnen de verdachte gebieden voorkomen. Een CE bodembelastingkaart is een verplichting als onderdeel van het vooronderzoek.