Mogen ontplofbare oorlogsresten worden veiliggestellen in het terrein?

Niet alle ontplofbare oorlogsresten die worden aangetroffen mogen worden getransporteerd. Dat wil zeggen dat de ontplofbare oorlogsresten na het aantreffen niet mogen worden beroerd. Deze zullen dus ter plaatse van de vindplaats moeten worden veilig gesteld. Ook kan een senior deskundige OOO ervoor kiezen om bij een kleine vondst het veilig stellen op een verantwoorde andere wijze uit te voeren in plaats van het aanvoeren van een VTVS (Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie).