Wat is de BRL-OCE?

De BRL-OCE (Bedrijfsrichtlijnen voor het opsporen van Conventionele Explosieven) is de voorloper van de WSCS-OCE en is in juli 2012 vervangen. Er zijn ten opzichte van de WSCS-OCE een aantal veranderingen doorgevoerd voor vooronderzoeken en opsporing. Voor vooronderzoeken die voor die periode zijn opgesteld wordt geadviseerd om hiervoor een update te laten uitvoeren, zodat deze voldoen aan de huidige WSCS-OCE.