Wat is het verschil tussen begeleiden sonderingen en dieptedetectie van bijvoorbeeld funderingspalen?

Binnen de branche is tussen de bedrijven onderling afgesproken dat het plaatsen van sonderingen ten behoeve van het opnemen van kleef en weerstand ook met een verkort projectplan mogen worden uitgevoerd. Officieel omschrijft de WSCS-OCE in hoofdstuk 6.7 alleen een methode door middel van oppervlaktedetectie voor. Omdat we hier te maken hebben met het doen van een nul-meting, is besloten om ook het doen van gehele sonderingen onder hoofdstuk 6.7 van de WSCS-OCE te laten vallen. Er wordt dus niet gekeken of we te maken hebben met CE.

Bij het uitvoeren van dieptedetectie ten behoeve van bijvoorbeeld funderingspalen wordt wel gekeken of we te maken hebben met een mogelijk CE. Hierdoor kan niet onder het mom van hoofdstuk 6.7 een verkort projectplan worden opgesteld, waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd. Immers wordt er nu geen nul-meting uitgevoerd.