Wat zijn de vervolgstappen na het uitvoeren van een POA?

Er zijn 2 stappen mogelijk:

  • Er is geen verdacht gebied: de civieltechnische werkzaamheden kunnen regulier uitgevoerd worden
  • Er zijn verdachte gebieden: uitvoeren van opsporingswerkzaamheden conform de PRA