Wat staat er in een verkort projectplan omschreven?

In het verkort projectplan staat minimaal omschreven:

  • De opdracht
  • Communicatie (intern en extern)
  • Aansprakelijkheden
  • Wijze van uitvoering
  • Registratie meetgegevens
  • De te gebruiken meetapparatuur
  • Werktekening met de te onderzoeken locaties