Wat wordt er allemaal gesubsidieerd?

In principe worden alle werkzaamheden die nodig zijn om het explosievenonderzoek uit te voeren gesubsidieerd.