Wat is de EVN of VEO?

De brancheverenigingen EVN (Explosieven Veilig Nederland) en VEO (Vereniging van Explosieven Opsporingsbedrijven) zorgt voor het in stand houden en verbeteren van de regelgeving. Door lid te zijn van de VEO heeft een opsporingsbedrijf (deels) inspraak in de tekstuele omschrijvingen de worden opgenomen in de regelgeving. Een lid van de VEO is meer betrokken bij het tot stand komen van de regelgeving.

Hier vindt u de website van de brancheverenigingen: EVN of VEO