Wat staat er allemaal in een projectplan?

In het projectplan dienen voor een computerondersteunde/non-realtime detectie minimaal de volgende zaken te worden omschreven omschreven:

 • een omschrijving en doelstelling van de opdracht.
 • een beschrijving van de projectorganisatie met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • een beschrijving van de wijze van interne en externe communicatie.
 • de planning van de werkzaamheden en inzet van personeel.
 • een werktekening met daarop ten minste de ligging van het werk- / opsporingsgebied, geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (GBKN) met daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (door middel van RD-co√∂rdinaten).
 • een omschrijving van de wijze van detectie en daarbij te gebruiken detectiemethoden en apparatuur;
 • een VGM-plan (veiligheid-, gezondheid- en milieuplan).
 • een protocol voor de inschakeling van hulpverleningsdiensten.
 • een beschrijving van aansprakelijkheden en verzekeringen.
 • een projectcontroleplan.

 

Bij het uitvoeren van een analoge/realtime detectie en/of benaderwerkzaamheden dienen bovenstaande zaken te worden aangevuld met:

 • een beschrijving van de wijze van lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificatie en daarbij te gebruiken materieel en hulpmiddelen.
 • een beschrijving van de wijze van tijdelijk veiligstellen van CE.
 • een overdrachtsprotocol EODD conform bijlage 1 en een opsomming van de beschikbare informatie omtrent een eventuele vernietigingslocatie.
 • een projectgebonden risico-evaluatie en een beschrijving van de te treffen veiligheidsmaatregelen in de onderscheiden procesfasen.