Hoe wordt de maximale indringingdiepte van afwerpmunitie bepaald?

De maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie wordt bepaald aan de hand van sondeergegevens. Door het bepalen van de weerstand, wrijving en kleef van de bodem kan worden bepaald tot welke maximale diepte bepaalde soorten afwerpmunitie kunnen worden aangetroffen. Met behulp van de digitale gegevens uit een GEF-bestand kan het rekenmodel van Deltares worden ingevuld. Het rekenmodel van Deltares rekent voor 2 typen afwerpmunitie de maximale indringingsdiepte uit. Dit rekenmodel is op dit moment nog in concept. Wanneer er geen GEF-bestand beschikbaar is, maar wel analoge sondeergegevens wordt op basis van een ervaringscijfer de maximale diepte berekent.

Voor het bepalen van een maximale indringingsdiepte van een onderzoeksgebied dienen de sonderingen met een maximaal raster van 50×50 meter beschikbaar zijn. Dat wil zeggen dat van een bestaande sondering de maximale indringingdiepte geldt voor een straal van 35 meter rondom de sondering. Indien sonderingen verder uit elkaar liggen maar wel dezelfde diepte aangeven, dan kan in overleg met bodemdeskundigen worden bepaald dat de tussenliggende gebieden dezelfde bodemstructuur hebben.