Wat is het resultaat van een vooronderzoek?

Een vooronderzoek resulteert in een rapportage die bestaat uit:

  • de aangetroffen feiten uit de verplichte bronnen
  • optioneel: de aangetroffen feiten uit de niet-verplichte bronnen
  • de analyse van de gevonden feiten
  • optioneel: een inventarisatie/feitenkaart
  • een CE bodembelastingkaart

 

Uit het vooronderzoek komt naar voren of een gebied verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven, waar deze verdachte gebieden exact liggen, welke soorten explosieven er aangetroffen kunnen worden en tot welke diepte, ten opzichte van maaiveld,  de explosieven zouden kunnen voorkomen.